SC Fruleco SRL

Sat Poiana

Panait Ana-Maria

Tel: 0241.638.108

Descriere activitate

Începând cu anul 2016 FRULECO S.R.L. se ocupă de exploatarea livezii, desfăşurând activităƫi de: plantare, replantare, întreƫinere livadă, recoltat fructe.

Scurt istoric Din anul 2016, în baza contractului de arendă am preluat în exploatare o suprafaƫă totală de 88,9521 ha (livezi+teren agricol).

Categoria produselor și cantitatea estimată anuală/sezon

Cantitate anuală:

Cireşe max. 50 tone, vişine max. 3 tone, caise 40-50 tone.