Pacea Aristide

Sat Poiana

Tel: 0724.216.266

Descriere activitate

Crescător de animale: ovine, caprine, bovine.

Scurt istoric

Sunt crescător de animale de 30 de ani. Am început cu un efectiv de 100 capete ovine. În prezent deținem 250 capete ovine, 90 capete caprine și 9 capete bovine.

Categoria produselor și cantitatea estimată anuală/sezon

Cantitate anuală:

– lapte vacă 3000 kg

– brânză oaie 1000 kg

– miei 200 capete