MUSU LUMINIȚA

Oraș Ovidiu

Tel: 0799.727.036

Descriere activitate

Creșterea de ovine și caprine.

Scurt istoric Din anul 2015 mă ocup de creșterea de tineret ovine (berbecuți).

Categoria produselor și cantitatea estimată anuală/sezon

Cantitate anuală:

Berbecuți tineret 6000 capete.