LIP MARIAN

Oraș Ovidiu
Tel: 0723.368.372

Descriere activitate
Creșterea animalelor: ovine, caprine, bovine.

Scurt istoric
În anul 1995, am început cu 3 bovine. Pe parcurs am evoluat și am ajuns la un efectiv de 30 capete bovine mulgătoare, 10 capete bovine tineret, 400 capete ovine și 20 capete caprine.

Categoria produselor și cantitatea estimată anuală/sezon
Cantitate anuală:
– lapte vacă 30.000 litri;
– lapte oaie 1500 litri.