CUȘĂ DUMITRU

Oraș Ovidiu

Tel: 0785.696.168

Descriere activitate

Crescător de păsări și animale: ovine, caprine, porci, bovine.

Scurt istoric

Am început în anul 1968, cu un număr de 60 de oi și 2 capre, mi-a plăcut și am rămas crescător de animale până în prezent. Dețin 140 de caprine, 5 porci, 100 de păsări și 3 bovine.

Categoria produselor și cantitatea estimată anuală/sezon

Cantitate anuală:

Lapte vacă 1000 L, lapte capră 2000 L, păsări 700 capete, iezi 30 capete, vaci reformă 3 capete; oi reformă 25 capete, caprine 15 capete.