Obiective

–              promovarea și susţinerea producătorilor agricoli locali (care își desfășoară activitatea pe raza Orașului Ovidiu și a satelor aferente – Poiana și Culmea) și consolidarea activității acestui sector agricol;

–              dezvoltarea durabilă a producatorilor agricoli locali în vederea creșterii puterii economice a acestora;

–              prezentarea și promovarea activităţii producătorilor locali, pentru a asigura locuitorilor orașului Ovidiu, în calitate de consumatori, dar și altor persoane, posibilitatea de a cumpăra la un preţ echitabil produse agricole de calitate;

–              promovarea producătorilor locali, prin intermediul mass-media la nivel județean, național și internațional;

–              consultanța juridică gratuită pentru membrii Asociației și intermedierea relațiilor juridice cu alte instituții;

–              prezentarea produselor agricole și a producătorilor în reviste de specialitate, materiale tipărite, site oficial de prezentare etc.

–              sprijinirea și apărarea intereselor comune ale membrilor Asociației;

–              efectuarea de demersuri pentru obținerea sprijinului financiar din partea statului, prin subvenții, credite, facilități economice, politici comerciale, programe cu finanțare europeană etc;

–              asigurarea participării producătorilor locali la elaborarea strategiei și programelor de dezvoltare din sectorul agricol local;

–              asigurarea dezvoltării pieței produselor, în vederea satisfacerii cerințelor consumatorilor locali și nu numai;

–              reprezentarea producătorilor locali în relațiile cu terții, organisme și instituții ale ale statului, pe plan național, intracomunitar și în relația cu alte state terțe;

–              asigurarea costurilor aferente promovării producatorilor locali și participării acestora la târguri de specialitate, conferințe, simpozioane, cursuri de specialitate, etc;

–              acordarea consultanței juridice și tehnice de specialitate, în vederea apărării intereselor producătorilor locali în relațiile cu tertii și instituțiile statului, pe plan local, național, intracomunitar și în relațiile cu alte țări;

–              elaborarea de programe și acordarea de consultanță în vederea reducerii costurilor de producție;

–              asigurarea de șanse și drepturi egale între toți membri Asociației;

–              organizarea și promovarea membrilor Asociației la târguri, simpozioane, conferințe jutețene, naționale și internaționale de profil.