Adeziune

 Click aici pentru a descarca  adeziunea de inscriere in Asociatia Poiana Lui Ovidiu

Subsemnata/ul ____________________________, domiciliat/a  in localitatea ___________,                                 strada ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. _____________, legitimat cu BI/CI ____, seria ____, nr. ____, eliberat de ___________, CNP: ___________________, in calitate de _____________________ al societatii ___________________________ cu sediul in localitatea ___________, strada ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. ____________, fax ____________, e-mail ________________________, website_____________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.______________, CUI______________,

Denumire populara _______________________

Descriere activitate

 

 

 

Scurt istoric

 

 

 

Categoria produselor  si cantitate estimata anuala/sezon

 

 

 

Nume                                                                                                                            Data

Semnatura